وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

انواع شیرآلات ساختمان

14 اردیبهشت 1400

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

مزایای پنجره های دو جداره

03 فروردین 1400

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

در صورت ترکیدن لوله ، مستاجران چه کاری باید انجام دهند؟

06 مرداد 1399

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

انتخاب سرویس کار آسانسور

08 فروردین 1400

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

حفظ وارتقای امنیت مجتمع مسکونی تجاری واداری

08 فروردین 1400

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

آسانسور و خطرات احتمالی آن در آپارتمان ها

08 فروردین 1400

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

قوانین استفاده و نگهداری از آسانسور در ساختمان ها

08 فروردین 1400

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

رفع نم و رطوبت دیوار و سقف آپارتمان

08 فروردین 1400

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

پکیج دیواری

08 فروردین 1400

حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات

سیستم گرمایشی ساختمان

08 فروردین 1400