وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

تمیز کردن وسایل و لوازم استیل

28 مرداد 1400

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

رنگ کاشی منزل

23 مرداد 1400

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

شستشو مبل در منزل

03 مرداد 1400

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

باید و نباید های چیدمان اتاق خواب

03 مرداد 1400

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

تمیز کردن کف  سرامیکی

03 مرداد 1400

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

تمیز کردن مبل پارچه ای با چند ترفند کاربردی

13 فروردین 1400

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

مبلمان مناسب پذیرایی

13 فروردین 1400

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

 شستن پرده توری و حریر

14 اردیبهشت 1400

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

 شستشوی پرده زبرا و شید رول

04 فروردین 1400

آپارتمان‌تراپی، نظافت، بهداشت و چیدمان

خانه تکانی

04 فروردین 1400