وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

روش محاسبه شارژ ساختمان
روش محاسبه شارژ ساختمان

روش محاسبه شارژ ساختمان

شارژ ساختمان چیست؟

همه ساختمان‌ها دارای هزینه‌هایی هستند. هزینه‌های بخش‌های مشترک و مشاع بین تمامی مالکان و مستأجرها تقسیم می‌شوند و همه آن‌ها موظف به پرداخت این هزینه‌ها هستند. محاسبه و نحوه پرداخت این هزینه‌ها، قوانین خاص خود را دارد. این هزینه‌ها مربوط به بخش‌هایی چون پلکان، راهروها، پشت‌بام، حیاط، پارکینگ و آسانسور می‌شوند. علاوه بر این موارد، هزینه نظافت ساختمان، حقوق سرایدار، هزینه‌های مربوط به تعمیرات و قبوض مشترک نیز وجود دارد.

همه این هزینه‌ها به صورت مشترک باید پرداخت شوند. برای جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات ناشی از چگونگی و نحوه محاسبه شارژ ساختمان، قانون‌گذاران کشور قوانینی را وضع کرده‌اند تا به هر گونه سؤال در این زمینه پاسخ داده شده باشد.

سامانه وب اسکان یک سامانه مدیریت ساختمان بوده که می تواند شارژ و هزینه های ساختمان را به صورتی ساده تر و با دقت بالایی محاسبه نماید.

انواع روش‌های محاسبه شارژ ساختمان

برای محاسبه شارژ مجتمع مسکونی ، تجاری و اداری روش‌های مختلفی تدوین شده است. این انواع به علت رعایت عدالت در نحوه تقسیم‌بندی هزینه‌های آپارتمان تعیین شده‌اند. در انتخاب نوع نحوه محاسبه شارژ ساختمان، باید دقت زیادی به کار برد و هیئت‌مدیره ساختمان باید با توجه به نوع آپارتمان و میزان هزینه‌های آن یکی از حالت‌های محاسبه شارژ ساختمان را انتخاب کند.

هر یک از این روش‌ها فرمول محاسبه خاص خود را دارند. محاسبه شارژ ساختمان به روش‌های زیر انجام می‌شود:

  • شارژ واحدی
  • شارژ متراژی
  • شارژ نفری
  • شارژ نفر متراژی
  • شارژ واحدی به همراه شارژ متراژی
  • شارژ واحدی به همراه شارژ نفری
  • شارژ واحدی به همراه شارژ نفری متراژی
  • شارژ نفری به همراه شارژ متراژی
  • شارژ واحدی به همراه شارژ متراژی و شارژ نفری
  • شارژ بر اساس هزینه‌های مجتمع مسکونی و آپارتمان‌ها

نحوه محاسبه شارژ واحدی آپارتمان

شارژ واحدی مناسب مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری است. این نوع شارژ بر اساس تعداد واحدها محاسبه می‌شود و همه واحدها به میزان برابر، شارژ را به صورت ماهانه پرداخت می‌کنند.

برای مثال، واحدهای دوخوابه مبلغ شصت هزار تومان و واحدهای سه‌خوابه مبلغ هشتاد هزار تومان باید پرداخت کنند. در محاسبه شارژ ساختمان به این روش، داشتن و یا نداشتن انباری و پارکینگ هم در تعیین میزان شارژ موثر است. برای مثال، واحدهایی که دارای انباری هستند باید مبلغ پنجاه هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت کنند و واحدهایی که دارای انباری و پارکینگ هستند باید مبلغ هفتاد هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت کنند.

این روش محاسبه شارژ ساختمان مناسب مجتمع‌هایی است که واحدهای یکسانی دارند، دارای سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی نیستند و هر واحد کنتورهای آب و گاز مستقل دارند.

 

نحوه محاسبه شارژ متراژی آپارتمان

این نوع محاسبه، مناسب مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری است. در این نوع پرداخت شارژ، همه واحدها با توجه به میزان متراژی که دارند، شارژ خود را به صورت ماهانه پرداخت می‌کنند.

ابتدا درصد تقسیم هزینه بر اساس متراژ و نفرات را طبق تصمیم مجمع یا هیئات مدیره مشخص می نمائیم ، بطور مثال 20 درصد هزینه کل برمبنای متراژ و 80 درصد باقیمانده برمبنای نفرات .

بطور مثال : اگر یک آپارتمان 3 واحدی داشته باشیم با متراژ هر واحد 100 متر و مجموعا 4 نفر ساکن که تعداد ساکنین واحدیک 2 نفر - واحد دو 1 نفر و  واحد سه 1 نفر باشند :

برای تقسیم قبض هزینه کل به مبلغ چهارصدو هشتاد هزار تومان به صورت زیر عمل می کنیم :

هزینه قابل تقسیم بر اساس متراژ 96،000 تومان  - هزینه قابل تقسیم بر اساس نفرات 384،000 تومان 

سهم هر متر برابر است با 96،000/300 برابر است با 320 تومان.

سهم هر نفر برابر است با 384،000/4 برابر است با 96،000 .

سهم واحد 1 از کل بدهی 224،000 تومان.

سهم واحد 2 از کل بدهی 128،000 تومان.

سهم واحد 3 از کل بدهی 128،000 تومان.

 

 

این روش محاسبه برای مجتمع‌هایی که واحدهایی با متراژ متفاوت دارند، مفید است. این مجتمع‌ها دارای سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی هستند. اصولا بیشترین میزان هزینه‌های این گونه از مجتمع‌ها، مربوط به بخش سرمایش و گرمایش می‌شود.

 

شارژ نفری در ساختمان

این نحوه محاسبه شارژ به تعداد ساکنان هر واحد بستگی دارد و مختص مجتمع‌های مسکونی است. برای مثال شارژ هر نفر به صورت ماهانه، بیست هزار تومان است. به این ترتیب، شارژ واحدی که سه نفر ساکن آن هستند، ماهانه شصت هزار تومان می‌شود و واحدی که پنج نفر ساکن دارد، باید ماهانه صد هزار تومان پرداخت کند.

این روش برای مجتمع‌هایی که سیستم آب مشترک دارند، مناسب است؛ زیرا بیشترین هزینه صرف مصرف آب می‌شود.

 

شارژ نفری متراژی آپارتمان

بر اساس این مدل از محاسبه شارژ ساختمان، هر واحد بر اساس تعداد افراد و متراژ واحد، باید به صورت ماهانه شارژ پرداخت کند. اصولا نحوه محاسبه هر کدام از این بخش‌ها به صورت بیست به هشتاد است، یعنی میزان شارژی که برای متراژ تعیین می‌شود باید نسبت بیست به هشتاد با شارژ نفری داشته باشد.

برای مثال، واحدها برای پرداخت شارژ، باید نفری 10000 تومان و برای هر متر، 800 تومان پرداخت کنند. یعنی یک واحد صد متری که سه نفر ساکن آن هستند، باید ماهیانه هفتاد هزار تومان پرداخت کند و واحدی با متراژ صد و پنجاه متری که چهار نفر ساکن دارد، باید ماهانه صد و چهار هزار تومان پرداخت کند.

این روش محاسبه مناسب مجتمع‌های مسکونی است که واحدهای آن متراژ متفاوتی دارند و سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی دارند. این مجتمع‌ها سیستم آب مشترک نیز دارند.

 

نحوه محاسبه شارژ واحدی به همراه شارژ متراژی

این روش محاسبه شارژ ساختمان مناسب مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری است. در این روش شارژی ثابت وجود دارد که با میزان شارژ متغیر متراژی جمع بسته می‌شود و واحدها ملزم هستند این میزان شارژ را به صورت ماهیانه پرداخت کنند.

برای مثال، شارژ ثابت یک واحد مسکونی، ماهانه پنجاه هزار تومان است و شارژ متراژی آن، 600 تومان برای هر متر مربع است. در این صورت یک واحد مسکونی با متراژ صد متر، مبلغ صد و ده هزار تومان را باید به صورت ماهانه پرداخت کند. اگر شارژ ثابت یک واحد اداری شصت هزار تومان باشد و این واحد صد متر باشد، شارژ ماهانه آن صد و چهل هزار تومان به صورت ماهانه می‌شود.

این روش محاسبه برای مجتمع‌هایی که دارای واحدهایی با متراژ متفاوت هستند، دارای سیستم گرمایش و سرمایش مرکزی هستند و مجتمع‌هایی که ترکیبی هستند، مناسب است. منظور از ترکیبی، وجود واحدهای مسکونی، اداری و تجاری در یک مجتمع است.

 

شارژ واحدی به همراه شارژ نفری

این روش محاسبه شارژ ساختمان مناسب مجتمع‌های مسکونی است. در این روش، واحدها دارای شارژی ثابت هستند و شارژ متغیری که بر اساس تعداد ساکنین هر واحد مشخص می‌شود، به آن اضافه می‌شود و واحدها باید آن را به صورت ماهانه پرداخت کنند.

برای مثال شارژ ثابت واحدها ماهانه پنجاه هزار تومان است و به ازای هر نفر باید بیست هزار تومان شارژ پرداخت کنند. با این حساب، شارژ یک واحد مسکونی که سه نفر ساکن دارد، ماهانه صد و ده هزار تومان می‌شود و شارژ واحدی با چهار عضو، ماهانه صد و سی هزار تومان می‌شود.

این روش محاسبه برای مجتمع‌هایی که دارای واحدهایی با متراژ یکسان هستند و آب مشترک دارند، مناسب است.

شارژ واحدی به همراه شارژ نفر متراژی

در این روش محاسبه شارژ ساختمان، از ترکیب شارژ ثابت به همراه شارژ نفری و شارژ متراژی استفاده می‌شود. برای مثال، هر واحد مسکونی، شارژ ثابت ماهانه‌ای به مبلغ پنجاه هزار تومان دارد و برای هر متر مربع باید هزار تومان و برای هر نفر، ده هزار تومان پرداخت شود. در این صورت شارژ یک واحد مسکونی با متراژ صد متر و سه نفر عضو، صد و هشتاد هزار تومان به صورت ماهانه می‌شود.

واحدی با متراژ صد و پنجاه متر مربع با چهار نفر عضو، باید مبلغ دویست و چهل هزار تومان به صورت ماهانه پرداخت کند. این روش محاسبه شارژ ساختمان برای مجتمع‌های مسکونی که دارای واحدهایی با متراژ متفاوت و سیستم گرمایش و سرمایش و آب مشترک هستند، مناسب است.

 

شارژ نفری به همراه شارژ متراژی

این نوع شارژ بر اساس تعداد ساکنین واحد و متراژ هر واحد مشخص می‌شود. برای مثال، شارژ هر متر مربع 1000 تومان و برای هر نفر 10000 تومان است. با این حساب، شارژ یک واحد صد متری با سه ساکن، ماهیانه 130000 تومان می‌شود و شارژ یک واحد صد و پنجاه متری با چهار نفر عضو، ماهیانه 190000 تومان می‌شود.

این روش محاسبه برای مجتمع‌های مسکونی که دارای سیستم گرمایش و سرمایش و آب و گاز مشترک هستند اما متراژ متفاوتی دارند، مناسب است.

شارژ واحدی به همراه شارژ متراژی و شارژ نفری

این روش محاسبه مناسب مجتمع‌های مسکونی است. برای مثال، شارژ ثابت هر واحد پنجاه هزار تومان است و برای هر مترمربع باید هزار تومان و برای هر نفر، ده هزار تومان پرداخت شود. در این صورت یک واحد با متراژ صد متر و سه عضو باید ماهیانه صد و هشتاد هزار تومان پرداخت کند.

این روش برای مجتمع‌های مسکونی که واحدهایی با متراژ متفاوت دارند و سیستم گرمایش و سرمایش، آب و گاز مشترک دارند، مناسب است.

تعیین شارژ بر اساس هزینه‌ها

در این روش محاسبه، شارژ ساختمان بر اساس هزینه‌های انجام شده، بین واحدها تقسیم می‌شود. اصولا هزینه‌های آب به صورت نفری و هزینه گاز به صورت متراژی و هزینه‌های برق به صورت واحدی یا ثابت محاسبه می‌شود. فرض کنید مبالغ قبوض یک مجتمع مسکونی شامل موارد زیر می‌شود:

قبض آب به مبلغ صد هزار تومان، قبض برق به مبلغ دویست هزار تومان و قبض گاز به مبلغ سیصد هزار تومان است. حال اگر این مجتمع دو واحد با ویژگی‌های زیر داشته باشد:

واحد مسکونی یک: صد متر، سه نفر عضو

واحد مسکونی دو: دویست متر با دو نفر عضو

سهم آب ساختمان یک، شصت هزار تومان و سهم آب ساختمان دو، چهل هزار تومان می‌شود. سهم برق آنها نیز صد هزار تومان و سهم گاز آن‌ها به ترتیب دویست هزار تومان و صد هزار تومان می‌شود. با توجه به فرمول محاسبه شارژ ساختمان بر این اساس، ساختمان یک باید ماهیانه سیصد و شصت هزار تومان و ساختمان شماره دو ماهیانه دویست و چهل هزار تومان پرداخت کنند.

 

 امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سامانه مدیریت و نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت آپارتمان را منتشر نماید .