وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

شارژساختمان
شارژساختمان

شارژ ساختمان چیست؟

 

درآمد شارژ ساختمان، مهمترین منبع مالی اصلی برای اداره ساختمان می باشدکه با رعایت چهارچوب های قانونی تعیین واز مالکین وساکنین آپارتمان دریافت می شود ، در واقع هر مجتمع یا آپارتمان یک سری هزینه ها به صورت مشترک وجود دارد که تمام واحد ها در این هزینه سهیم می باشند و حق خود را از این هزینه ها می پردازند و این هزینه های مشترک را شارژ ساختمان می گویند.

قوانین مربوط به شارژ آپارتمان در سال 1343. در قانون تملک آپارتمان ها به تصویب رسیده است.

شارژ آپارتمان باید صرف هزینه های آب، برق، گاز مشترک، خرید نگهداری از گیاهان آپارتمانی، سرایدار، تعمیر و نگهداری آپارتمان،  نگهداری باغچه و ... می شود.

اهمیت شارژ ساختمان :

همانطور که عنوان شد می توان این برداشت را داشت که موفقیت مدیریت ساختمان بستگی به انتظارات مجمع در پیش بینی بودجه مورد نیاز و تعیین شارژ آپارتمان دارد ، از این رو تعیین و محاسبه صحیح شارژ و دریافت به موقع شارژ ساختمان از مالکین و ساکنین وهمچنین محاسبه دیرکرد شارژ آپارتمان یکی از مهم ترین  وجوه مدیریت مالی ساختمان می باشد.

از دیگر معضلات شهر نشینی این است که اعضای آپارتمان معمولا همدیگر را نمی شناسند و همین موضوع جمع آوری شارژ آپارتمان را سخت می کند.

چند نکته در مورد شارژ ساختمان :

طبق قانون تمام واحد های خالی هم باید شارژ خود را پرداخت کنند.

اگر واحد به مستاجر داده شود، بر اساس توافق بین موجر و مستاجر شارژ پرداخت می شود، گاهی طبق قرارداد موجر باید شارژ را پرداخت کند و گاهی مستاجر.

بطور مثال اگر در واحدی نوزادی به دنیا بیاید و در فرآیند محاسبه شارژ ساختمان مربوطه ، محاسبه شارژ بر اساس تعداد نفرات جزو معیارهای مجتمع باشد طبق مصوبات جلسه هیئت مدیره یا پیش بینی های اساسنامه ساختمان ، افزایش تعداد در اعضای خانواده محاسبه می گردد و نتیجه می تواند در تقسیم هزینه شارژ مثل آب و برق و غیره اعمال گردد.

 

شارژ ساختمان چیست؟

شارژ ساختمان

راهکار های مناسب برای تعیین شارژساختمان :

قبل از تعیین میزان شارژ  داشتن اطلاعات قانونی لازم توسط  مدیران آپارتمان ها ، مجتمع های مسکونی ، تجاری و اداری در زمینه قانون تملک آپارتمانها خصوصاً ماده 4 و ماده 10 این قانون وهمچنین آیین نامه اجرایی آن ضروری به نظر می رسد ،(متن قانون به صورت کامل در بخش قوانین و مقررات وب اسکان منتشر شده است) ، در گام بعدی توجه به مفاد وچهارچوب پیش بینی شده در اساسنامه یا مصوبات اکثریت مالکین در خصوص نحوه تعیین شارژ ساختمان به عنوان معیار اصلی مبنای این اقدام خواهد بود.

در این رابطه باید توجه داشت که تصمیمات نباید مغایر باقانون باشد بطور مثال در تعیین هزینه تامین نگهبان و سرایدار هیئت مدیره می تواند براساس اختیارات نسبت به جذب نیرو اقدام و هزینه آن را بعنوان هزینه های ثابت در شارژ ماهانه واحدها محاسبه و اعمال نماید.

در رابطه با تعیین شارژآپارتمان مثال های مشابه حسب نوع و کیفیت خدمات مورد انتظار در مجتمع بسیار متفاوت می باشد از این رو در قانون مذکور اختیارات خاصی به اکثریت مالکین که بیشتر از نصف مساحت اختصاصی در ساختمان را دارا می باشند داده شده است تا بتوانند بهترین تصمیم را برای اداره مطلوب ساختمان اخذ نمایند.

 

 امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سامانه مدیریت و نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت آپارتمان را منتشر نماید .