وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

خزانه دارساختمان و مسئولیت امور مالی آپارتمان
خزانه دارساختمان و مسئولیت امور مالی آپارتمان

خزانه دارساختمان و مسئولیت امور مالی آپارتمان

 

امروزه با فراگیر شدن زندگی شهری یکی از دغدغه های مدیران ساختمان مدیریت مالی ساختمان می باشد ، با افزایش روز افزون زندگی شهری و به طبع آن کاهش فضای خالی برای احداث ویلا، تراکم زندگی در محلات افزایش پیدا کرده است. و این بدین معنی می باشد که آپارتمان نشینی روز به روز بیشتر می شود.زندگی در شهرهای بزرگ باعث شده در هر مجتمع و یا آپارتمانی همسایه ها به سختی همدیگر را می شناسند و بین همسایگان یک شخص را برای مدیریت بر ساختمان و واگذاری مسئولیت امور مالی ساختمان به ایشان انتخاب کنند ، لذا با توجه به شرح فوق  اهمیت مدیریت مالی ساختمان دو چندان میگردد و مسلما کوچکترین اشتباه عمدی یا سهوی باعث ایجاد سوء ظن می شود.

تعریف مدیریت مالی در ساختمان (مجتمع مسکونی ، تجاری ، اداری)

به مجموعه ای ازاقدامات شامل برنامه ریزی برای جمع آوری اسناد دریافت و پرداخت ، بودجه بندی ، ثبت و مدیریت هزینه ، تقسیم هزینه ها براساس اساسنامه مجتمع یا آپارتمان ، صدور صورتحساب و ارایه رسید یا گزارشات هزینه و درآمد و نهایتا تنظیم اسناد رویدادهای مربوط به اداره ساختمان مدیریت مالی ساختمان گفته می شود.از این رو  جمع آوری شارژ ماهیانه، خرج کرد درست، محاسبه دیرکرد هر واحد، تعیین شارژ هر واحد بر اساس متراژ واحد ، مساحت ،تعداد نفراتی  ویا هر روش  دیگری که براساس تعریف ارایه شده انجام می پذیرد جزو وظایف مدیر مالی ساختمان یا خزانه داری تلقی می شود .

همانطور که مطرح شد مدیریت مالی ساختمان نیاز به دقت و حسابرسی منظم دارد و بر همین اساس استفاده از اپلیکیشن یا نرم افزار شارژ ساختمان بسیار ضروری به نظر می رسد و می تواند در کاهش بسیاری از دغدغه های مدیر ساختمان نقش به سزایی ایفا کند.

 

شرح وظایف خزانه دار(مدیرمالی ساختمان):

1.مطالعه اساسنامه مجتمع و مصوبات هیئت مدیره براساس اولویت آخرین مصوبات.

2.تهیه لیست وظایف پیش بینی شده در اساسنامه یا مصوبات هیئت مدیره.

3.برنامه زمانبندی مناسب برای جمع آوری اسناد مالی مجتمع .

4.برنامه ریزی لازم برای تقسیم هزینه های مشترک و اختصاصی اطلاع رسانی از طریق صدور صورتحساب برای مالکین و ساکنین وعندالزوم نصب در بورد.

5.جمع آوری به موقع بدهی شارژ آپارتمان (مطالبات مجتمع) و واریز به حساب صندوق یا بانک.

6.پرداخت بموقع قبوض هزینه های مشتر ک شامل : آب ، برق ، گاز ، تلفن و غیره و همچنین بدهی ساختمان نسبت به اشخاص و سرویس دهنده ها .

7.تهیه گزارشات درآمد و هزینه ماهانه جهت ارایه به هیئت مدیره و مالکین و ساکنین ودر صورت لزوم ارایه در جلسات مجتمع.

 

 امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سامانه مدیریت و نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت آپارتمان را منتشر نماید .