وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

شارژ ساختمان و راهکار حقوقی وصول آن
شارژ ساختمان و راهکار حقوقی وصول آن

شارژ ساختمان و راهکار حقوقی وصول آن

به طور کلی هزینه های مشترک استفاده از بخش های عمومی و مشترک آپارتمان و نیز هزینه های تاسیسات و نگهداری ساختمان را شارژ ساختمان می گویند که اهالی آپارتمان به طور مشترک ملزم به پرداخت آن هستند. مدیر ساختمان وظیفه مدیریت شارژ ساختمان را به عهده دارد. هر مدیر ساختمان باید هزینه های مشترک ساختمان را طی دوره هایی محاسبه و سهم هر ساکن و یا مالک را مشخص کرده و نسبت به وصول آن اقدام نماید.

در برخی از موارد پیش می آید که مالک و یا ساکن واحد های ساختمان، در پرداخت هزینه مربوط به شارژ ساختمان امتناء می کند، در چنین شرایطی وظیفه مدیر ساختمان چیست و چگونه باید هزینه مربوط به شارژ ساختمان از شخص مذکور دریافت گردد؟

در ادامه این مطلب از سوی سامانه وب اسکان، بیان می کنیم که در شرایطی مشابه که ساکنین و یا مالکین آپارتمان هزینه مربوط به شارژ ساختمان را پرداخت نمی کنند، وظیفه مدیر ساختمان چیست و چه اقدامات حقوقی و قانونی برای وصول وجه مربوط به شارژ ساختمان باید انجام شود.

معمولا مدیران ساختمان از طریق نصب اعلان به روی تابلو اعلانات، ساکنین و یا مالکان را از پرداخت حق شارژ مطلع می سازند، اما این روش در مراجع قضائی و حقوقی غیر قابل قبول می باشد. در صورتی که یکی از مالکین و یا ساکنان واحد های ساختمانی به هر دلیل تمایل به پرداخت هزینه شارژ ساختمان را نداشت، مدیر آپارتمان می تواند توسط اظهارنامه، که در آن مبلغ بدهی و نیز صورت ریز بدهی ذکر شده، بدهی مربوط به شارژ ساختمان را از آن شخص طلب کند. اظهارنامه یک فرم مخصوص و قانونی است که از سوی دادگاه تنظیم می شود و  در سه نسخه توسط مدیر آپارتمان تکمیل و امضاء می گردد و در دفتر دادگاه ثبت شده و از طریق قانونی به بدهکار ابلاغ می شود.

در این رابطه این نکته لازم به توضیح است که سامانه و نرم افزار شارژ ساختمان وب اسکان با توجه به قابلیت های پیش بینی شده امکان ذخیر اطلاعات تفکیکی هر ساختمان و تهیه گزارشات لازم برای مدیرساختمان را فراهم آورده است.

به موجب ماده 10 مکرر قانون، پس از آنکه مدیر ساختمان توسط اظهارنامه رسمی، بدهی شخص را به او اعلام کرد، شخص  ظرف 10 روز می تواند به پرداخت بدهی خود اقدام نماید در غیر این صورت پس از مدت 10 روز، مدیر آپارتمان اجازه قانونی دارد تا از ارائه خدمات مشترکی هم چون آب، برق، گاز و ... به شخص بدهکار ممانعت نماید تا فرد ملزم به پرداخت بدهی خود گردد. توجه نمایید که این اقدام از سوی مدیر ساختمان تنها زمانی قانونی می باشد که بدهی فرد از طریق اظهار نامه به او اطلاع داده شده باشد و مدت زمان معلوم (10 روز ) از زمان اطلاع بدهی به شخص گذشته باشد. در صورتی که قطع ارائه خدمات به شخص بدهکار از سوی مدیر ساختمان ممکن نباشد، مدیر ساختمان می تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید و دادگاه نیز موظف است که در خارج از نوبت به چنین پرونده هایی رسیدگی نماید  و واحد بدهكار را در صورت وجود ادله قوي از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي‌شود محروم كند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه مي‌نمايند. استفاده مجدد از خدمات نيز موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق به‌وسيله واحد متخلف بنا به گواهي مدير ساختمان يا به حكم دادگاه و نيز هزينه‌هاي مربوط به استفاده مجدد خواهد بود

در برخی موارد قطع و یا ممانعت از ارائه خدمات به شخص بدهکار، نه تنها سبب ملزم شدن شخص به پرداخت بدهی نمی شود بلکه فرد خود مایل به استفاده از خدمات مشترک آپارتمانی در قبال پرداخت وجه شارژ نیز نمی باشد. به عنوان مثال ممکن است که ساکن و یامالک واحدی در طبقه همکف آپارتمان، تمایل به استفاده از آسانسور نداشته و در مقابل هم از پرداخت شارژ و هزینه های مربوط به آسانسور خودداری نماید. در چنین شرایط مشابهی اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيات‌مديره براي وصول وجه مزبور اظهارنامه ابلاغ شده، اجراييه صادر خواهد كرد. عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت. پس از ابلاغ اجراييه توسط دفتر اسناد رسمي، معادل بدهي بدهكار، اموال او بازداشت‌شده و قيمت اموال بازداشت شده توسط كارشناس ارزيابي و سپس به حراج و مزايده گذاشته مي‌شود. بدين صورت طلب ساختمان وصول مي‌شود.

 

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سایت جامع مدیریت آپارتمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت ساختمان را منتشر نماید .