وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

همه چیز را در مورد هزینه آسانسوربدانید
همه چیز را در مورد هزینه آسانسوربدانید

همه چیز را در مورد هزینه آسانسوربدانید

آسانسور یکی از بخش های عمومی و مشترک ساختمان ها می باشد.  در این مقاله تمامی دانستنی های لازم در مورد هزینه های آسانسور بیان می شود.

هزینه های نگهداری آسانسور

قاعده: هزینه نگهداری آسانسور مثل تمام قسمت های مشترک آپارتمان ، بین مالکان تقسیم می شود و هر واحد باید سهم خود را پرداخت نماید. بنابراین سکونت در طبقه همکف، استفاده نکردن از آسانسور یا خالی بودن واحد آپارتمانی بهانه های خوبی برای شانه خالی کردن از زیر بار پرداخت هزینه های مربوط به آسانسور نیستند.

استثناء: ممکن است در هیات مدیره تصویب شود که برخی از پرداخت هزینه های آسانسور معاف شوند یا هزینه ها با بالارفتن  طبقات ساختمان بیشتر شود یا مواردی مانند آن، اما تا زمانی که چنین مصوبه ای در هیات مدیه تصویب نشده است طبق قاعده رفتار می شود.

هزینه های نگهداری مشترکات:

مالکان ساختمان وظیفه دارند هزینه های مشترک را پرداخت کنند. نحوه محاسبه هزینه ها بستگی به توافق همسایه ها دارد. اگر توافقی در این خصوص به وجود بیاید مطابق این توافق رفتار می شود اما اگر مالکان چنین توافقاتی نداشته باشند ، سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان (مثل مستاجر) از هزینه های مشترک آن قسمت که ارتباط به میزان مساحت اختصاصی و زیربنا ندارد بین مالکان یا استفاده کنندگان تقسیم می شود.

نپرداختن هزینه های آسانسور:

در صورت عدم پرداخت هزینه های نگهداری آسانسور از طرف یکی از واحدها مراحل زیر طی می شود:

 گام اول:مدیر یا هیات مدیره ساختمان به طور کتبی به همسایه دردسر ساز در مورد عدم پرداخت شارژ تذکر می دهد.

گام دوم:در صورت عدم پرداخت، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهار نامه به همسایه دردسر ساز ابلاغ می کند که اگر ظرف 10 روز از تاریخ مزبور (ابلاغ اظهار نامه) سهم بدهی خود را از هزینه های مشترک پرداخت نکند او می تواند از ارائه خدمات مشترک نظیر شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... به واحد مربوطه خودداری کند. این اظهار نامه از طریق محل های مخصوص آن در مجتمع های قضایی و یا ادارات ثبت می شود.

گام سوم: اگر مالک بازهم لجاجت کرد و با وجود اینکه خدمات مشترک او قطع شده است، بازهم از پرداخت بدهی خودداری کرد مدیر ساختمان باید یکی از این دو راه را در پیش گیرد:

1-مدیر به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه می کند و براساس اظهارنامه ای که قبلا ابلاغ شده است ، علیه همسایه دردسر ساز درخواست صدور اجراییه می کند. اداره اجرا هم از مدیر می خواهد از مالک یا مستاجری که شارژ خود را نمی دهد مالی را معرفی کند تا با توقیف و فروش آن حق شارژ پرداخت شود.

2-در صورتی که مقدار حق شارژ مورد مطالبه کمتر از 5 میلیون تومان باشد ، مدیر به شورای حل اختلاف محل وقوع آپارتمان مراجعه و تقاضای پرداخت می کند. اگر مبلغ حق شارژ مورد مطالبه بیش از 5 میلیون تومان باشد باید به دادگاه عمومی محل وقوع مراجعه کند.

مطالبه هزینه های آسانسور از مستاجر یا مالک؟

ممکن است آپارتمانی دارای مستاجر باشد. در این صورت هزینه های نگهداری آسانسور از مستاجر گرفته می شود یا مالک؟

اگر در قرارداد اجاره پرداخت هزینه های مشترک بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری کند، مستاجر می تواند از محل اجاره بها هزینه های را بپردازد و اگر در قرارداد این هزینه ها برعهده مستاجر باشد، مدیر ساختمان از او مطالبه می کند و در صورت خودداری به مالک اصلی رجوع می کند.

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سایت جامع مدیریت آپارتمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت ساختمان را منتشر نماید .