وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

gavel
پرسش‌وپاسخ آپارتمان‌نشینی

در مورد اینکه چه موقع هزینه مشترک آپارتمان باید دریافت شود ، رای قانونی چیست؟
تکلیف ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها راجع به پرداخت هزینه‌های مشترک، مخصوص هزینه‌های انجام شده نیست بلکه مخارج و تعمیراتی را که باید انجام شود را نیز در بر می‌گیرد

تکلیف ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها راجع به پرداخت هزینه‌های مشترک، مخصوص هزینه‌های انجام شده نیست بلکه مخارج و تعمیراتی را که باید انجام شود را نیز در بر می‌گیرد