وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

متن قانونی شکایت از همسایه
متن قانونی شکایت از همسایه

متن قانونی شکایت از همسایه 

 

گاهی ممکن است همسایه ای بدون ملاحظه حال همسایگان و قوانین و مقررات مربوط به آپارتمان نشینی، موجبات ایذاء و اذیت همسایگان را فراهم آورد از جمله اینکه تا دیر وقت با صدای بلند، مشغول جشن و برپایی مهمانی شبانه  باشد یا با پارک در  محل پارکینگ همسایه ای دیگر،  مرتکب جرم  مزاحمت شودو…..   غالبا جرم مزاحمت، توام با  جرائم دیگر از جمله ممانعت ازحق، توهین، درگیری  فیزیکی  و…می شود که تمامی این عناوین مجرمانه، باید در غالب یک شکوائیه تنظیم شود.

تعداد شهود لازمه

ذیل استشهادیه را ..

حداقل دو شاهد مرد

یا دو شاهد زن به همراه یک شاهد مرد، باید امضاء نمایند، البته بیان این امر بدین مفهوم نمی باشد که، افراد بیشتری ذیل استشهادیه را، امضاء نمایند 

علاوه بر استشهاد محلی، می توانید با تماس گرفتن با پلیس 110، از گزارش وی در دادگاه هم استفاده نمائید. 

مجازات مزاحمت همسایه:

ماده ۶۹۰

هر کس به وسیله ……اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱) رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲) در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

نمونه استشهادیه محلی برای شکایت از همسایه مزاحم:

بسمه تعالی

اینجانبان امضاء کنندکان ذیل، با در نظر گرفتن خداوند متعال و قرآن مجید شهادت و گواهی می دهیم که خانم / آقای ……………….. فرزند ………….. ساکن در …………………………………………………………… اقدام به اذیت و آزار همسایگان از طریق (ریختن زباله در باغچه، تصرف در پارکینگ مجاور و……… ) نموده است .

(و یا در تمام ساعات شبانه روز مبادرت به ایجاد سر و صدا و هیاهو وجنجال می نماید و یا با تصرف اختصاصی در قسمت مشاعات، مانع تردد و رفت و آمد ما شده)

هر زمان که آن مقام محترم لازم بداند حاضر هستیم جهت ادای شهادت حاضر شویم .

شاهد اول :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد دوم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد سوم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

شاهد چهارم :

نام و نام خانوادگی : ………………. نام پدر : ……………………. شماره تماس :…………………………………

آدرس : …………………………………………………………….. امضاء و اثر انگشت

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سامانه مدیریت و نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت آپارتمان را منتشر نماید .