وب‌اسکان

سامانه مدیریت ساختمان

فسخ قرارداد ملکی 
فسخ قرارداد ملکی 

فسخ قرارداد ملکی 

گاهی شرایطی پیش می آید که هر دو طرف معامله و یا یکی از آن ها می خواهد معامله را فسخ کند. در این پست وب اسکان به توضیح در مورد فسخ قرارداد و اصطلاحات رایج در آن می پردازد .

در این مورد طرفین قرارداد با اختیار و توافق یکدیگر مواردی را در قرارداد ذکر می‌­کنند. با توجه به شرایط ذکر شده طرفین قرارداد یا یک شخص سوم می‌­تواند قرارداد را منحل کند. به این شرایطی که در قرارداد ذکر می­‌شود خیار شرط گفته می­‌شود. کلمه خیار در قرارداد به معنی اختیار یا مجموعه اختیارات شخص است.  اگر در قراردادی جمله “استقاط کافه خیارات” آمده باشد به معنی این است که تمام اختیارات در مورد فسخ از طرفین گرفته شده است.

شخصی که تصمیم به فسخ می­‌گیرد با متحمل شدن جریمه در نظر گرفته شده در قرارداد این کار را انجام می­‌دهد. لازم است

 

خیارات

کلمه خیارات در قراردادها به معنی مجموعه اختیاراتی است که به طرفین داده می­‌شود. 

۱. خیار غبن

در خیار غبن معمولا اختیار فسخ به شخص فریب‌خورده یا مغبون داده می‌­شود. این در صورتیست که مشخص شود یکی از طرفین قرارداد شخص دیگر را فریب داده است.

۲. خیار رویت

در این خیار توافقاتی در مورد قیمت یا مشخصات ملک صورت می­‌گیرد. پس از قرارداد متوجه تفاوت‌­هایی با توافقات انجام شده می­‌شوند. با استناد به خیار روئیت اجازه فسخ را دارند.

۳. خیار شرکت

در خیار شرکت فروشنده اقدام به فروش ملک دیگری می­‌کند. اگر این مورد ثابت شود با توجه به خیار شرکت اجازه پایان قرارداد را دارد.

۴. خیار مجلس

منظور از خیار مجلس این است که طرفین قرارداد تا زمانی که جلسه معامله را ترک نکردند اجازه فسخ را دارند.

۵. خیار تاخیر

خیار تاخیر در مورد زمان عمل به تعهدات توسط طرفین است. اگر فروشنده در زمان تحویل ملک یا خریدار در مورد زمان پرداخت­‌ها به تعهدات خود عمل نکنند. در این صورت با توجه به خیار تاخیر اجازه فسخ را دارند.

۶. خیار عیب

اگر در ملک ایراد یا مشکلی باشد که قبل از معامله در مورد آن صحبت نشده باشد. زمانی که ملک تحویل خریدار داده می‌­شود و ایراد رؤیت شود در آن صوت خیار عیب را استفاده می‌­شود.

۷. خیار شرط

در صورتی که خیار شرط در قرارداد آورده شود به طرفین مهلتی داده می­‌شود تا تصمیم را نهایی کنند. تا زمان نوشته شده در خیار شرط طرفین می‌­توانند قرارداد را فسخ کنند.

۸. خیار تدلیس

اگر زمان فروش فروشنده دروغی را به منظور فریب خریدار گفته باشد. بعد از قرارداد خریدار متوجه این موضوع شود بر اساس خیار تدلیس عمل می­‌کند و قرارداد را فسخ می­‌کند.

۹. خیار تخلف شرط

زمانی در قرار داد طرفین شروطی بین خودشان بر اساس خیار شرط می­‌نویسند. اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند آن وقت خیار تخلف شرط را مطرح می­‌کنند و قرارداد فسخ می‌­شود.

 

 امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سامانه مدیریت و نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت آپارتمان را منتشر نماید .